For pårørende til beboere på Vorup Plejehjem

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads.
  • hænger billeder, gardiner og lamper op.
  • lægger personlige ejendele på plads.
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper med praktiske opgaver, f.eks.:

  • indkøb.
  • at administrere beboerens økonomi.
  • at følge beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende.

Kontakt til personalet

Beboeren har to kontaktpersoner, som du kan henvende dig til - gerne på mail (eller det der passer bedst til jeres samarbejde). Hvis kontaktpersonerne ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en af den andre medarbejdere.

Følg med i aktiviteterne på centret

Centerlederen sender dig mails med nyheder og/eller ændringer, som er relevante for pårørende.