Boligerne

På Vorup Plejecenter er der plejeboliger, demens boliger, ældreboliger med mulighed for kald og mulighed for ophold på en aflastningsplads.

Reden

    Plejeboliger

Udsigten

    Plejeboliger og aflastning

Oasen

    Demensboliger

Balkonen

    Plejeboliger

Søndervænget

    Ældreboliger med mulighed for kald

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.