Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune. Her finder du en oversigt over, hvem Vorup Plejehjem får tilsyn af.

Vorup Plejehjem får tilsyn af:

  • Embedslægeinstitutionen
  • Det kommunale tilsyn (anmeldt og uanmeldt)
  • Fødevarestyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Revisionkontrol

Der udarbejdes en tilsynsrapporter årligt fra embedslægen og det kommunale tilsyn.

Se tilsynsrapport fra embedslægen.

Se kommunal tilsynsrapport.