Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Vorup Plejehjem, boenhederne, centerlederen og caféen.

Til besøgende på Vorup Plejehjem

Vi vil meget gerne have besøg på vores plejehjem - inden dit besøg, beder vi dig læse pjecen
"Tryghed på trods af corona" - klik her

Vorup Plejehjem
Bøsbrovej 70
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 2800
omr.syd@randers.dk

EAN-nr.: 5798004290408

Boenheder Tlf.
Reden 8915 2825
Sløjfen 8915 2821
Oasen 8915 2827
Sløjfen 8915 2823

Centerleder
Gitte Hvidtfeldt Jensen
Tlf.: 8915 2820
Gitte.Hvidtfeldt.Jensen@randers.dk

Lederens træffetid: Hver tirsdag kl. 14-16

I træffetiden kan du uanmeldt kigge forbi lederens kontor, hvis du har spørgsmål eller andre ærinder. Udover træffetiden er du altid velkommen til at henvende dig på telefon eller mail. 

Møder i træffetiden foregår efter først-til-mølle princippet. Hvis du har brug for en længere snak, eller har du ikke mulighed for at komme i træffetiden, kan du aftale et tidspunkt, der passer dig. 

Café
Tlf.: 8915 2842