Faciliteter

På Vorup Plejecenter har vi følgende faciliteter:

  • Aktivitets- og træningscenter (borgeren visiteres)
  • Café
  • Aktivitetsudvalg som arrangerer aktiviteter i og ud af huset
  • Diverse mødelokaler
  • Udenomsarealer