Boligerne på Vorup Plejehjem

På Vorup Plejehjem er der plejeboliger, demensboliger, ældreboliger med mulighed for kald og mulighed for ophold på en aflastningsplads.

Afdeling
Boligtype
Reden Plejeboliger
Udsigten Plejeboliger og aflastning
Oasen Demensboliger
Balkonen Plejeboliger
Søndervænget Ældreboliger med mulighed for kald

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.

Plejeboliger

Plejeboligerne på Vorup Plejehjem er alle lyse, rummelige 2-rumsboliger. I boligerne er der en køkkenafdeling og et stort badeværelse.

Ældreboliger

Der er 20 ældreboliger med mulighed for kald på Vorup Plejehjem.

Boligerne er 2-rumsboliger med køkken og bad. Der er terrasser til boligerne i stueetagen.

Demensboliger

Oasen er indrettet som en afskærmet enhed for demente beboere. Der er tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Demensboligerne er lyse, rummelige 2-rumsboliger.