Visiterede tilbud

I trænings- og aktivitetscentret giver vi tilbud til borgere, der har brug for aktiviteter, som er tilrettelagt efter behov.

Den enkelte borger bliver visiteret efter egne behov og ønsker.

Aktivitetstilbuddene er tidsafgrænsede til ca. tre måneder.

Der er mulighed for at deltage i aktiviteter i trænings- og aktivitetscentret på Vorup Plejehjem efter visitation. Kontakt personalet på tlf. 8915 2831. De vil være behjælpelige med at finde et tilbud, der passer til dig.

Tilbud til borgere med demenssygdomme

I Træning og Aktivitet Syd har vi brede og mangeartede tilbud til borgere med demens. Tilbuddene tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Vi har bl.a. forskellige tilbud med træning, som foregår både indendørs og udendørs. Vi har også tilbud, som med en kombination af fastholdelse af hverdagsliv og socialt samvær danner ramme for en god stund for borgeren.

Tilbuddene er placeret på eller med udgangspunkt i forskellige trænings- og aktivitetscentre.

Du er velkommen til at kontakte medarbejderne i trænings- og aktivitetscentret på Vorup Plejehjem på tlf. 8915 2831 for at høre nærmere.

Du kan også kontakte demenskoordinator Mette Bennedsgaard på tlf. 8915 2876.